Estonia EE Hungary HU Italy IT Malta MT Poland PL Sweden SE United Kingdom UK Germany DE
Home   |    A Projekt   |    Oktatóanyag   |    A kérdoív kitöltése   |    Galéria   |    Kapcsolat    |   Értékelési   |   NewsletterCélok

A FEPIC olyan elektronikus oktatóanyagot készít, amely fejleszti az innovációra irányuló kreativitást és vezetést a nemi dimenzióban.

A FEPIC célja, hogy hangsúlyozza, szükség van a nok szerepére a vezetoi és irányítói pozíciókban, továbbá segítsen ilyen lehetoségeket teremteni. A projekt célja, hogy felerosítse a cégeken belül, a noktol származó, innovációkat szorgalmazó eroket, az alábbiak figyelembevételével:

Tapasztalatcsere ösztönzése a vezetéssel és kreativitással kapcsolatos stratégiák és modellek terén
Természettudományos-mérnöki háttérrel rendelkezo egyetemi, foiskolai hallgatók képzése, különös tekintettel a noi hallgatókra;
Stratégiai partneri viszony kialakítása, illetve a már meglévo kapcsolatok erosítése a vállalati szektor és a tudomány között.

Mindezeknek közvetlen hatása lesz:

A hallgatókra, akiknek növekszik a foglalkoztathatóságuk és vállalkozói attitudjük
A cégekre és más szervezetekre, amelyek közvetlen kapcsolatba kerülnek fiatal noi hallgatókkal, és kreatív módon teljes mértékben fel tudják használni szakmai képességeiket, továbbá vezetoi pozíciókban tudják oket elhelyezni
Az egyetemekre, amelyek fejlesztik saját képzéseik minoségét, a cégek és a társadalom szükségleteinek megfeleloen.

A végso célja a projektnek az, hogy az élethosszig tartó tanulási programok multidiszciplináris megközelítésmódját felerosítse, továbbá támogassa a befogadóbb és igazságosabb karrierépítést.