Estonia EE Hungary HU Italy IT Malta MT Poland PL Sweden SE United Kingdom UK Germany DE
Home   |    Projekt   |    Narzedzie treningowe   |    Pobierz ankiete   |    Zdjecia   |    Kontakt    |   Oceny   |   NewsletterCele

FEPIC ma na celu stworzenie e-learningowego narzedzia szkoleniowego, które podniesie kompetencje w zakresie kreatywnosci i innowacyjnosci oraz zdolnosci przywódczych z perspektywy plci.

Celem FEPIC jest zwrócenie uwagi na koniecznosc zwiekszenia liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz pomoc w stworzeniu mozliwosci ku temu. Celem projektu jest stworzenie mozliwosci i szans dla dzialan innowacyjnych wsród kobiet inzynierów za pomoca:

wspierania wymiany doswiadczen na temat strategii i modeli zwiazanych z przywództwem i kreatywnoscia;
wspierania studentów, przede wszystkim studentek, z dziedziny nauk scislych;
budowy strategicznego partnerstwa i wzmocnienia istniejacych wiezów pomiedzy firmami prywatnymi i uniwersytetami.

Dzialania te beda mialy bezposredni wplyw na:

studentów, których zatrudnialnosc i przedsiebiorczosc wzrosnie;
firmy i inne organizacje, które nawiaza kontakt z mlodymi kobietami, mogacymi w pelni korzystac ze swojego wyksztalcenia naukowego w kreatywny sposób i zajmowac kierownicze stanowiska;
uniwersytety, które poprawia jakosc nauczania, odpowiadajac potrzebom firm i spoleczenstwa.

Ostatnim celem jest wspieranie interdyscyplinarnego podejscia do programów ksztalcenia ustawicznego oraz wspieranie równej drogi zawodowej dla wszystkich grup spolecznych.