Estonia EE Hungary HU Italy IT Malta MT Poland PL Sweden SE United Kingdom UK Germany DE
Home   |    Projekt   |    Narzedzie treningowe   |    Pobierz ankiete   |    Zdjecia   |    Kontakt    |   Oceny   |   NewsletterPodejscie

FEPIC opiera sie na scislej wspólpracy w celu zebrania niezbednych danych i informacji do opracowania narzedzia szkoleniowego. Lokalne rozmowy bezposrednie z kobietami liderami, ankieta internetowa skierowana do liderów i managerów, raporty z warsztatów projektowych (Bolonia, kwiecien 2009) napisane przez studentki inzynierii, badania online – to glówne drogi pozyskiwania informacji na temat zachowan i pogladów dotyczacych kreatywnosci i zdolnosci przywódczych skutecznych kobiet liderów i obiecujacych studentek.

Chetnie przyjmiemy informacje i sugestie prosimy o kontakt z koordynatorem FEPIC, jesli macie Panstwo doswiadczenia w obszarze kreatywnosci, przywództwa i plci.

Informacje na temat wstepnych wersji angielskich narzedzia e-learningowego beda regularnie zbierane przez studentów i firmy. Odbywac sie to bedzie na uniwersytetach, przede wszystkim przez czlonków studenckich grup fokusowych i w firmach, przede wszystkim przez glównego partnera w danym kraju.

Rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników bedzie przeprowadzone wsród firm, uniwersytetów, studentów.

Zaangazowanie kobiet jako glównych wykonawców projektu pozwala na uwzglednienie aspektów, które z reguly pozostaja w ukryciu. FEPIC korzysta z podejscia genderowego na wszystkich etapach projektu. Podejscie to jest przydatne w identyfikacji nierównosci plciowych w mozliwosciach i szansach oraz w wypracowaniu i zastosowaniu metod promocji równego udzialu kobiet i mezczyzn.