Estonia EE Hungary HU Italy IT Malta MT Poland PL Sweden SE United Kingdom UK Germany DE
Home   |    Projekt   |    Narzedzie treningowe   |    Pobierz ankiete   |    Zdjecia   |    Kontakt    |   Oceny   |   Newsletter

Wyniki

FEPIC ma na celu stworzenie e-learningowego narzedzia szkoleniowego, które podniesie kompetencje w zakresie kreatywnosci i innowacyjnosci oraz zdolnosci przywódczych z perspektywy plci.

Moduly online beda opracowanie przede wszystkim we Wloszech (Zdolnosci Przywódcze) i Malcie (Kreatywnosc) we wspólpracy ze wszystkimi partnerami projektu, to jest uniwersytetami, firmami i stowarzyszeniami z Estonii, Niemiec, Wegier, Wloch, Malty, Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Duza role odegraja ponadto 63 studentki ze wszystkich siedmiu krajów; biora udzial we wszystkich etapach projektu: poczynajac od zbierania informacji, poprzez monitorowanie, po rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników.

Ostateczna wersja bedzie ogólnodostepna w internecie w szesciu jezykach krajów partnerskich.